Een goede luchtkwaliteit is essentieel voor onze gezondheid. Daarom zet Audi zich in om 100% koolstofneutraal te worden. Maar ook de bevolkingsdichtheid en het verkeer hebben een beduidende invloed op de kwaliteit van onze lucht. Hoe kunnen we ze maximaal zuiveren? Misschien ligt de oplossing wel op onze wegen ...

 

 

 

 

Volgens schattingen telt België meer dan 150.000 kilometer aan wegdek. Hoewel die wegen in de eerste plaats bestaan om personen van punt A naar B te laten reizen, kunnen ze misschien ook een ander doel vervullen: het bestrijden van schadelijke stoffen in de lucht, zoals roet. Dat is althans de hypothese die Arne Chantrain vooropstelt in zijn afstudeerwerk aan de Universiteit van Antwerpen. Om die stelling te bewijzen, onderzocht hij de voordelen van titaniumdioxide in ons asfalt, met name de eigenschap van de substantie om roet op te lossen.

 


Twee methodes onder de loep

Titaniumdioxide is een nanosubstantie die via UV-straling een chemisch proces kan activeren en vervolgens de vrijgekomen chemische energie kan gebruiken om verschillende schadelijke stoffen af te breken tot onschadelijke vloeistoffen. Hoewel dit proces al langer bekend is, had niemand tot nog toe het gebruik ervan op asfalt onderzocht. Voor het onderzoek waren er twee methodes: titaniumdioxide mengen met asfalt en het mengsel op de weg gieten of de stof rechtstreeks op het asfalt sproeien.

Elke methode heeft voor- en nadelen, legt Arne uit. “Titaniumdioxide in het asfalt werkt veel langer en verspreidt zich duurzamer. Op die manier komt de substantie echter ook minder in contact met UV-straling, waardoor de effectiviteit van de chemische reactie sterk afneemt, tot slechts 10% ongeveer. De besproeiing met titaniumdioxide interageert daarentegen maximaal met UV-straling en blijkt tot 95% effectief. Voorbijrijdende auto's zorgen wel voor een snellere afbraak, maar je kan de spray eenvoudig opnieuw aanbrengen. Bij de mengmethode is alleen heraanleg mogelijk.”

 

 

 

Veelbelovende resultaten

Na enkele weken van onderzoek is het tijd voor de resultaten. Arnes conclusie is helder: titaniumdioxide is in staat om roet binnen een relatief korte tijd op te lossen. Alle monsters bevestigen dit. Voor de praktische toepassing zijn natuurlijk vervolgstudies nodig. Ook moet worden onderzocht of titaniumdioxide op lange termijn niet schadelijk blijkt voor het asfalt. Al is er nog geen zichtbare schade waargenomen, noch voor auto's, huizen of andere wegelementen. Het potentieel is duidelijk.

 

 

 

Ook verf blaast onze lucht nieuw leven in

Naast onze wegen kunnen ook onze gebouwen de strijd aangaan met luchtvervuiling, namelijk dankzij hun verflaag. Op dit moment heeft traditionele verf een schadelijk effect vanwege de vluchtige organische componenten die het bevat. Om die te verwijderen, ontwikkelde het bedrijf Airlight speciale Airlite-verf. Het product bevat nanodeeltjes – waaronder titaniumdioxide – die VOS (vluchtige organische stoffen) en luchtverontreinigende stoffen afbreken. De werking van licht is daarbij cruciaal. Het aanbrengen van de verf vermindert luchtverontreinigende stoffen met 89% en elimineert 99,9% van de bacteriën en virussen op behandelde oppervlakken. De Airlite-verf, mede ontwikkeld dankzij Europese fondsen, zal binnenkort op het hele continent verkrijgbaar zijn. De volgende stap is wereldwijde ontwikkeling.